Svensk webb

En blogg om nätföretag

”Fear of missing out”

Sedan Snapchat med dess tidsbegränsade innehåll visat sig vara en stor framgång har fler plattformar tagit efter detta som på engelska kallas ”expiring content”. Vad är det då som gör att det är populärt? Varför är det mer spännande med…
Read more

Rent vatten

Vatten är en grundstomme i alla civilisationer och utan denna resurs är det omöjligt att leva kvar där man befinner sig. Sverige är förunnat med stor tillgång till drickbart vatten och de många reningsverk och vattenkontroller som finns i landet,…
Read more