Svensk webb

Teknik

”Fear of missing out”

Sedan Snapchat med dess tidsbegränsade innehåll visat sig vara en stor framgång har fler plattformar tagit efter detta som på engelska kallas ”expiring content”. Vad är det då som gör att det är populärt? Varför är det mer spännande med…
Read more