Svensk webb

Rökdetektorer och värmedetektorer: så skiljer de sig åt

Rökdetektorer och värmedetektorer: så skiljer de sig åt

Det är viktigt att ha ett väl fungerande larmsystem på plats i bostaden för att larma i händelse av brand. Detta känner de flesta av oss till sedan tidigare, och även forskning på området visar att det blir allt viktigare med detektorer för att upptäcka bränder. Moderna material tenderar nämligen att sprida bränder fortare än naturmaterial.

Många bostadsägare frågar sig dock hur rökdetektorer egentligen skiljer sig åt från värmedetektorer. Bägge dessa detektorer kan upptäcka en brand, men respektive produkt är samtidigt framtagen för olika ändamål. Här nedan följer en del information som gör valet av brandskydd enklare.

Skillnaden mellan rökdetektorer och värmedetektorer

I grund och botten är detta den främsta skillnaden mellan en rökdetektor och en värmedetektor:

  • Rökdetektorerhar till uppgift att skydda de boende i bostaden genom att i ett tidigt skede larma om en brand skulle inträffa. Vi människor behöver tid på oss för att reagera och varje sekund är viktig i en situation som denna.
  • Värmedetektorer syftar till att minimera skada på fastigheten till följd av den ökade temperatur som en brand medför.

När det kommer till att skydda personer, är det viktigt att varna de boende i bostaden innan röken blir alltför tät. Vissa typer av bränder pyr eller brinner väldigt sakta utan lågor. Detta gör att mer rök bildas, tillsammans med kolmonoxid och andra giftiga gaser. En eld som pyr genererar dessutom väldigt lite värme, vilket gör att det är svårt att upptäcka en sådan brand med hjälp av en värmedetektor. Ofta när människor kommer till skada i samband med bränder, uppkommer skadorna på grund av rök och giftiga gaser snarare än på grund av värmen eller eldslågorna.

Varför installeras då ibland värmedetektorer istället för rökdetektorer?

När fokus ligger på att skydda en fastighet kan värmedetektorer vara ett bra val. I vissa fall kan anledningen till att denna typ av detektorer istället vara att de är billigare än rökdetektorer. Ytterligare en anledning till att använda värmedetektorer är att de kan aktivera fastighetens sprinklersystem samt andra system som syftar till att bekämpa bränder.

Rökdetektorer har vanligtvis ätt högre pris, men de aktiveras dessutom betydligt tidigare. Detta ger de boende i fastigheten mer tid på sig att agera.