Svensk webb

Rent vatten

Vatten är en grundstomme i alla civilisationer och utan denna resurs är det omöjligt att leva kvar där man befinner sig. Sverige är förunnat med stor tillgång till drickbart vatten och de många reningsverk och vattenkontroller som finns i landet, säkerställer att vi har fri tillgång. Det finns myndigheter och organisationer som har som enda syfte att ta hand om vattendrag och sjöar för att säkerställa att det inte går i fel riktning. Att ha tillgång till rikligt med vattendrag och floder ger en rad möjligheter utöver att kunna bevattna och rena vatten för konsumtion. Även om det finns mycket kvar att göra när det kommer till vattenkraft, står denna teknik för en viktig och stor del av Sveriges totala energitillgång. När det gäller förnyelsebar energi finns alltid variabler som påverkar mängden energi man kan utvinna och när det gäller vattenkraft behövs riklig nederbörd. Detta är sällan något större problem i Sverige, även om man från år till år kan se viss skillnad i fråga om energi som utvinns.

Tekniken som används för att utvinna energi ur vattendrag, är någonting som är under utveckling och som förbättras regelbundet. Om allting går som man hoppas och tänker sig att det skall göra, kommer vi att kunna ha klart mer effektiva anläggningar vilket gör att man inte behöver bygga ut i samma takt som om tekniken höll sig där den är idag.

Vattenrening

De anläggningar vi har för vattenrening är välutvecklade och kan hantera de flesta problem och föroreningar som kan finnas. Dock är det viktigt att se till helheten och att man på sikt minskar föroreningar och utsläpp som föranleder problem när det gäller tillgång på dricksvatten. Vatten är en av landets stora naturtillgångar och någonting som har möjliggjort andra resurser som skog och produktionsmöjligheter vad gäller spannmål.