Svensk webb

”Fear of missing out”

Sedan Snapchat med dess tidsbegränsade innehåll visat sig vara en stor framgång har fler plattformar tagit efter detta som på engelska kallas ”expiring content”. Vad är det då som gör att det är populärt? Varför är det mer spännande med denna typ av innehåll än vad det är med ”vanligt” innehåll som finns kvar?

Svaret på frågan ovan har att göra med rubriken, eller man kan till och med säga att rubriken för denna text är svaret svart på vitt. Om man inte snabbt kan få tillgång till innehållet i dessa tidsbegränsade videos så missar man hela grejen.
Om man inte har tid, eller om man befinner sig någonstans där man inte har uppkoppling under minst 24 timmar så kommer man att missa det innehåll som finns i denna typ av tidsbegränsade videos. Denna rädsla för att missa någonting ”viktigt” gör att fenomenet med mobilen i handen konstant blir alltmer vanligt.

Främst de yngre generationernas sociala liv

De yngre generationerna idag lever i princip hela sina liv på nätet och för dem blir det genast outhärdligt om de hamnar i en situation där internetuppkoppling saknas, eller att mottagningen är dålig. De missar så mycket av sitt sociala liv om detta händer, men det kan vara svårt för äldre generationer att förstå.

Äldre generationer har fortfarande kvar många andra sätt att socialisera, men ungdomarna har ett helt annat sätt att umgås med varandra där nätet är av ytterst stor vikt för att det ska fungera. Missar man en av dessa tidsbegränsade happenings så kan man inte bara med i diskussionerna om det dagen efter och det påverkar det sociala livet negativt.

Att låta ungdomarna i familjen ha sina telefoner i handen mest hela tiden har därför definitivt positiva effekter för deras sociala liv, även om det kan vara svårt för oss äldre att förstå.