Svensk webb

Fördelaktigt att jobba på bemanning som läkare

Att jobba på bemanning som läkare kan vara fördelaktigt för dig på flera olika sätt. Några exempel på fördelarna är att du får mer flexibilitet och en större valfrihet samt möjlighet att skapa en mer optimal balans i livet. Läs vidare för att lära dig mer om fördelarna!

Fyra goda skäl att jobba på bemanning som läkare

Det kan finnas många skäl att jobba på bemanning som läkare. Nedan går vi igenom några av de viktigaste fördelarna med att göra detta.

Till fördelarna hör att du får:

  • Mer flexibilitet och större valfrihet. En av de största fördelarna med detta upplägg är att det är väldigt flexibelt. När du jobbar som konsultläkare får du möjlighet att själv välja vilka uppdrag du vill ta på dig. Du har även möjlighet att välja på vilken ort du ska placeras och arbeta.
  • En mer optimal balans mellan ditt arbete och din fritid. Den ökade flexibiliteten gör att du i högre grad kan anpassa ditt yrkesliv på ett sådant sätt att det bättre passar dina förutsättningar och preferenser. På så vis kan du få en optimal balans mellan din fritid och ditt arbete. Detta samtidigt som du samlar på dig en rad nya erfarenheter och kunskaper.
  • Chansen att utvecklas i din yrkesroll. En annan fördel med att jobba på bemanning som läkare är att detta val i din karriär kan leda till en stor utveckling för dig. För genom att ta dig an ett brett urval av uppdrag kommer du få en bred erfarenhet. Detta gäller inte minst då du även kommer kunna jobba i flera olika arbetsmiljöer för diverse uppdragsgivare. Dessutom kan du få möjlighet att prova på flera olika delar av läkaryrket, d.v.s. arbeta på olika avdelningar på exempelvis ett sjukhus.
  • En högre ersättning för ditt arbete. En vanlig anledning till att läkare väljer att jobba just på bemanning är också att det kan vara ekonomiskt fördelaktigt att göra detta. Ditt bemanningsföretag förhandlar med uppdragsgivaren om en ersättning och betalar sedan en bra lön till dig för det arbete som du utför. Ofta kan du tjäna betydligt mer på att jobba via ett bemanningsföretag än att vara tillsvidareanställd på till exempel ett sjukhus.