Svensk webb

Hur vattenkraft hjälper miljön

Effekterna av vattenkraft kan vara kraftfulla. Övningen av kraft från strömmande vatten har funnits i tusentals år, men de moderna användningarna av sådan energi har bara utvecklats under de senaste åren. Tekniken som används för att tillhandahålla kraft från strömmande vatten kallas vattenkraft.

Det finns två primära typer av vattenkraftverk: landbaserade och marina. Varje kraftverk har sin egen unika uppsättning utmaningar och fördelar.

Några av de största och mest märkbara vattenkraftverk är de enorma kraftverk som ligger i USA. Dessa anläggningar levererar el till de flesta USA. Förutom att tillhandahålla kraft till hela landet är dessa kraftverk landets primära källa till utsläpp av växthusgaser. De viktigaste energifördelarna med vattenkraft är förmågan att använda vattenkraft under perioder med låg efterfrågan och tillgången på vattenkraft med kort varsel.

Vattenkraftverk är stora och komplexa maskiner som kräver mycket underhåll och användning av stora mängder elektricitet, ofta genom användning av små vattenkraftverk. Närvaron av små turbiner gör det möjligt för anläggningen att utnyttja den tillgängliga elektriciteten när efterfrågan är låg.

Den största bland vattenkraftverk finns i Tyskland. Den högsta kapaciteten för någon av kraftverken vid dessa anläggningar kan överstiga sex gigawatt. Tyskland är en pionjär inom moderna vattenkraftverk, och många av anläggningarna där använder högtrycksteknologier för att säkerställa att anläggningens turbiner fungerar korrekt.

Producerar elektricitet

Ett stort antal turbiner inbyggda i jorden utgör ett kraftverk. När vatten pumpas in i turbinhallen driver luften vattnet ner till turbinens botten. Vattnet som kommer ut ur turbinen kan sedan samlas in med en pump som ska användas som en källa för el. Vattenkraft är en av de mest miljövänliga energiformerna som finns tillgängliga. Produktionen av elektricitet släpper inte ut skadliga föroreningar i atmosfären, och föroreningarna till följd av produktion av biprodukter från kraftverk är mindre allvarliga än den som frigörs vid tillverkning av de flesta andra typer av energi. Eftersom vattenkraftverk verkar inom tätt reglerade miljöregler har de varit ett mycket effektivt verktyg för att minska föroreningar och växthusgasutsläpp. Ett vattenkraftverk är ofta utformat för att låta det minska koldioxiden (CO2) som släpps ut i atmosfären. En lämplig tekniknivå används för att uppnå detta mål. Mängden koldioxid som frigörs från varje kilowattimmes el producerad från ett vattenkraftverk är direkt proportionellt mot kvadrater för den producerade energin.

Användningen av vattenkraft möjliggör förnybar energikälla som vindkraft eller solenergi. Vattenkraftverk kan utformas för att använda mer naturliga kraftkällor. Samtidigt byggs några av dessa anläggningar för att öka deras användning av gröna energikällor som vindkraft eller solkraft.

Förutom att öka utbudet av grön energi finns det nya metoder för att driva och underhålla sådana stora vattenkraftverk. Hybridkraftverk kombinerar diesel- och bensinmotorer med en högtrycksturbin och användning av naturgas.

Är du intresserad av förnybar energi är denna sida elkraftsguiden.se värd att besöka.